tisdag 16 december 2008

Kakelugnen står inför sin slutliga reparation

Kakelugnen börjar bli färdig för sin slutliga reparation. Här är vad Aivar skriver:
Ensitöikseni irroitin uunista luukun ja heti selvis, että se teko tuntui alussa liian radikaalilta ratkaisulta, niin silti se oli täysin oikeutettu koska :

 1. Luukkua ei pysty tarvitaessa sulkemaan sen takia, että kiinnityskorva oli murtunut.

 2. Murtuneet ja läpiruostuneet olivat myös luukun rungon kiinnitykset.


Ratkaisu ongelmaan: otan sen mukaan Tallinnaan ja käyn korjautamassa metallipajassa. Kaj: Hyvä, kiitos!


Sitten selvisi että :

 1. Yksi tiili on ihan irti ja syyna siiheen oli puuttuva savilaasti,

 2. ja tämä oli ajan mitta palanut ja putonut saumoista pois.


Sen lisäksi oli tämän tiilen päällä pieni 3-4 cm kolo, niin että viereinen hormi , joka johtaa tuhkapesian luo, näkyi…

Tälläiseltä näyttävät uunin “sisuskalut” alhalta ylöspäin kuvatulta. Samoin kuin tulipesässäkin on täällä myös saumoista savilaasti pudonnut ja sen lisäksi näkyi pari halkeamaa.
Ratkaisu ongelmaan: saumojen ja halkeamien korjamiseen kaytän KNAUF’in Feuerfestmörtel’ia – laastia mikä on tarkoitettu juuri sellaisia töitä varten. Kaj: Hyvältä vaikuttaa!

Kaj: Entä pintamaalit (värien valinta, värikoostumuksen valinta)?

måndag 15 december 2008

Furuvik: Mål jan-feb-mar 2009 -- för stora huset

Detta dokument är avsett att hålla reda på byggnadsarbeten kring stora huset, under de tre första månaderna 2009. Nu just (15.12.2008) innehåller dokumentet endast punkter som uppfyller samtliga följande kriterier:

 • de är avsedda för Aivar (inte Merja, inte Kaj, inte Aaro),

 • de gäller endast stora huset (inte arkivet, inte gästhuset), och

 • de fanns planerade redan för okt-nov-dec 2008.


Nu hoppas jag på feedback om realismen i det hela av Merja. Sedan lägger jag till nya mål (typ första veckan i januari) och så måste vi fråga Aivar vad han tycker. Men först går frågan till dig, Merja!

3. Nya utebyggnaderna, huset utanpå 1. Raksystems-granskning 12.8.2008: Ogjorda punkter bort

 2. Måla gula luckor gråa, omålade plankor vita

 3. Få OK av miljöstyrelsen för bilplatsen


4. Inredning 1. Tyggardiner i trappuppgången, "Naguan Blind" 

 2. Tamburen och trappuppgången omtapetserade

 3. Tamburen: Städskåpet ihopbyggt 

 4. Tamburen: Samtliga nya hyllor i skoskåpet 

 5. Köket: Fönstren öppningsbara 

 6. Köket: Häng upp de fyra kopparkärlen 

 7. Köket: Spiskåpa installerad 

 8. Gästrummet: Putsa bort reporna och det svarta strecket i parkettgolvet

 9. Duschrummet nere: Lavoaren höjd

 10. Duschrummet uppe: Duschvägg installerad 

 11. Tuppen: Lavoaren höjd 

 12. Golvlackningsbehov utrett 


8. Utomhus 1. Trygve Löfroth definierar hur nya tomten får tömmas och röjas 

 2. Sigurdskällaren: Fasad i trä 

Vastaavan työnjohtajan sopimus / Joakim Enckell

Pientalon vastaavan työjohtajan sopimus
Vierasmaja ja arkisto 16.12-08

Sopimuksen kohde


Kaj Arnön kiinteistölle rakennettavat talot joista toinen on vierasmaja ja toinen on arkisto.

Sopijapuolet • Kaj Arnö toimii rakennuttajana

 • Joakim Enckell toimii tässä kohteessa vastaavana mestarina ja rakennuttajakonsulttina


Yleinen kuvaus työkohteesta ja sovitusta työtehtävästä.


Enckell työtehtävä on huolehtia että kohteista teetetään tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat kohteen laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Enckell hoitaa työkokonaisuuden kilpailuttamisen sekä urakoitsijan valitsemisen sekä työkohteen työnaikaisen valvomisen.
Enckell ei toimi kohteessa kokopäiväisesti mutta varmistaa työn laadun työmaakäynneillä.
Enckellillä on oikeus rakennuttajan nimiin tilata tarpeelliset suunnitelmat tämän työn toteuttamista varten.
Tähän työhön ei kuulu rakennusluvassa esitetyt autotalli ja pihatyöt.

Työtehtävän palkkio


Työkohteesta veloitetaan kertaluontoisesti x €. Tämä on korvausta vastuulle joka Enckell tässä kohteessa on vastaavana työjohtajana ja rakennuttajakonsulttina.
Lisäksi työkohteesta veloitetaan y €/ kk. Tämä on korvaus 2 työmaakäynnistä/kk sekä satunnaisista töistä kuten puheluista.
Muista töistä veloitetaan z € / h.
Hinta sisältää ALV 22 %.
Korvausta oman auton käytöstä maksetaan 0,44 c/km.
Palkkio ja maksut maksetaan tehtyjen tuntien/kuukausien perusteella. Laskuissa on 3 viikon maksuaika.
Arvioidut suunnittelu ja valvontakustannukset ovat a € - b €. Tämä edellyttää että työkohteeseen valitaan riittävän kokeneen urakoitsijan jonka omavalvonta on kunnossa.
Tämä hinta-arvio ei sisällä rakennuslupakuvia ja muita Arkkitehtipalveluja kuten sisustamista.

Työn kesto


Tämä työ alkaa 1.10.08 ja päättyy kun työmaa on valmis ja viranomaisten puolesta loppukatselmus pidetty. Arvioitu valmistuminen on 20.6.08.

Tarkennus työtehtäviin 1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

 2. Viranomaistarkastusten tilaaminen hyvissä ajoin niin että työt etenevät ilman tästä johtuvia viivästymisiä.

 3. Valvoa että rakennus suoritetaan luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

 4. Huolehdittava että rakennustyömaalla tai rakennusurakoitsijalla on tarpeelliset piirustukset ja ohjeet työn laadukkaan suorittamista varten.


Rakennuttajan / Kaj Arnön velvollisuudet


Rakennuttaja ottaa työmaalle tapaturmavakuutuksen ja vakuuttaa työkohteen täyteen arvoon jo rakennuksen alkuvaiheessa.

Vastuun laajuus


Vastaavan työjohtajan rakennuslainsäädännön perustuvat velvollisuudet ja vastuut rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Työsuojeluvastuu • Koska vastaava työjohtajan tehtävä on tarkastuskäynteihin perustuva, eikä hän ole jatkuvasti paikalla rakennustyömaalla, eikä hän voi huolehtia työmaan päivittäisestä työturvallisuustoimenpiteistä, tulee urakoitsijan ja rakennuttajan myötävaikuttaa työturvallisuuteen ja heidän tulee myös omalta osalta ottaa työmaanvakuutukset jotka kattavat mahdollisten tapaturmien hoitokulut ja korvaukset.

 • Työmaan tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä on Enckell velvollinen tarkastamaan työmaan työturvallisuuden ja antamaan ohjausta ja ohjeita työturvallisuusmääräysten noudattamisessa.


Riitaisuudet


Tässä sopimuksessa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskenään neuvotellen. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, ratkaistaan riitaisuudet Nauvon käräjäoikeudessa.

Paikka ja päivämäärä


Nauvon 16.12-08

Tilaaja
Kaj Arnön puoletsa
Merja Hovila

……………………………………………………………………………

Vastaava työjohtaja/ rakennuttajakonsultti
Joakim Enckell

……………………………………………………………………………

Todistajat

……………………………………… ……………………………

Nimen selvennys.