lördag 31 januari 2009

Skeletten för gästhuset och arkivet är byggda

Nu har jag fått bilder på "skeletten" för både gästhuset ...... och arkivet!Janeks firma håller tills vidare tidtabellen. Bra!

söndag 18 januari 2009

Redovisning, betalning och arkivering av Furuvik-verifikat

Så här tänkte jag att betalningsrörelse, redovisning och arkivering av verifikat rörande Furuvik skall gå till:

1. Betalningsrörelse: Kaj för över behövliga pengar en gång varannan månad från Deutsche Bak eller Aktia till Furuvik-kontot på Skärgårdssparbanken, till vilket Bokföringsbyrå MeMera har dispositionsrätt. Merja Kaarto på MeMera betalar, vid behov efter separat godkännande av Kaj.

2. Lönebetalning och -redovisning: Merja granskar timmar, betalar löner och redovisar inför myndigheterna (månatligen och årligen).

3. Kontering: MeMera konterar på originalfakturan enligt Kajs kontoplan (i exemplet: 5651 Köksmöbler). MeMera tar för säkerhets skull en papperskopia på originalet, som MeMera postar till Kaj. Papperskopian kan MeMera slänga då Kaj bekräftat att originalet nått fram.

4. Bokföring: Kaj ger verifikaten till Both & Müller, som matar in konteringen (18.11.08 5651 190,00). Kaj får uppgifterna i tabellhanteringsformat.

5. Inskanning: Both & Müller skannar in en kopia av fakturan och ger den skannade kopian till kaj, samt den inskannade filen dels som .TIF-fil, dels som en sida i en .PDF-fil bland de andra verifikaten Kaj samtidigt bett att få skanna.

6. Arkivering: De allra viktigaste verifikaten sparar Kaj i en mapp (endast ett fåtal). De allra flesta originalpapperen slänger Kaj. Alla inskannade original kopierar Kaj från Both & Müllers CD-skiva på en hårdskiva.

7. Analys: Kaj summerar och analyserar de inmatade uppgifterna i ett tabellhanteringsprogram, såsom Open Office.

Infarten, måste den faktiskt flyttas?

Just nu ser det illa ut: Infarten till Furuvik kommer rakt igenom HÖRNET på den nya, utvidgade tomten! Jag har då aldrig sett infarter som kommer genom tomters hörn. Att infarterna görs genom sidan beror på att även estetiskt mindre begåvade personer (såsom jag själv) bums reagerar på att det ser dumt ut.

Det finns en fullständigt logisk orsak varför jag råkat ut för detta problem. Vägen går där den alltid har gått, och tomten är utvidgad enligt park- och rågränser så att det blir minsta möjliga ingrepp i tidigare planer för både församling (som äger tomten runtom Furuvik) och kommun (som planerar en infart till en parkeringsplats för Framnäs).

Den praktiska påföljden blir dock, om man inte ändrar på planerna, endera av dessa:

 1. Vi låter vägen vara där den är (den - - - streckade - - - vägen i illustrationen nedan)

  • men då irriterar sig varenda förbipasserande på att infarten ser fånig ut, dvs. rakt igenom hörnet på tomten (och tomtgränsen markeras av ett staket) 2. Vi flyttar på vägen, 5-10 meter bortåt riktning sportplanen

  • men då måste man helt i onödan fälla furor, förutöver att Saarinens eller Bisa-Pekka nog skulle ha vettigare saker att göra med sina grävmaskiner
Det jag hoppas på är att jag skall få flytta startpunkten för staketet 5 meter närmare hamnen (Framnäs), varvid vägen inte behöver flyttas och därmed inga furor fällas, och infarten ser ut som en infart brukar göra.

Det här håller jag nu på att utreda, med kompetent hjälp!

De - - - streckade - - - linjerna anger vägens nuvarande sträckning, dvs rakt igenom hörnet på tomten. De röda linjerna är den av Aaro planerade sträckningen. Gör vi som enligt ritningen stryker flera furor med vid infarten till Furuvik. Gör vi en ännu skarpare gir av vägen (dvs flyttar den ytterligare några meter uppåt mot vänster riktning sportplanen) blir det kanske bara en fura att fälla (se bilden nedan), men onödigt skulle det ändå vara.


Bild från Parkvägen riktning Furuvik, vid en ny infart (om vi inte får flytta staketet 5 m mot stranden till).

fredag 16 januari 2009

Gårdsplanen är färdig för planering nu och utförande i mars-april

Nu skall det börja planeras gårdsplan! Jocke Enckell (ansvarig byggmästare för arkivet och gästhuset) har en kontakt som heter (om jag minns rätt) Jukka Uotila som skall få i uppdrag att planera detaljer utgående från Aaros nedanstående plan.Byggnader

 • I mitten: Själva huset.

 • Nordväst / uppe till vänster: Arkivkapellet. Dessutom är min tanke att man skall föra sin cykel hit. Det skall vara tillräckligt bekvämt, så man inte lämnar den vid garaget.

 • Nordost / uppe till höger: Gästhuset.

 • Sydost / nere till höger: Sigurdskällaren.

 • Sydväst / nere till vänster: Garaget ("förråd", "biltak" -- saknar ännu miljöstyrelsens OK, men Nagu byggnadsnämnd har förordat ett tillstånd). Här skall man kunna spela pingis under tak. I vanliga fall skall här inte stå någon bil parkerad, utan alltså ett pingisbord. I förrådet skall även kanote(r)n(a) förvaras.


Tankar om gårdsplaneringen:

 • "Välkomin-gård": skiffertäckt plan, utan bilar (bilar parkeras nedanför / söder om välkomin-gården)

 • Övre terrassen: delvis skiffertäckt plan, eller kanske gräs, kanske för trampolin, eller för trädgårdsmöbler i skuggan

 • Nedre terrassen: Väsentligaste uteplanen -- här äts det och dricks det och läses det och umgås det. En lokal Biergarten. Har pergola. Kanske delvis skiffer, delvis gräs. Snygg förbindelse mellan Sigurdskällaren och Gästhuset. Möjlighet till långbord med fyra-fem Biergartenbord och -bänkar.

 • Bakom / norr om huset gräsmatta. Samt Via Litorina Framnesensis, vägen till Framnäs strand

 • Till vänster / väster om huset gräsmatta. Och flaggstänger.


Nå, nu följer bilder av hur det ser ut just nu.

Nedre terrassen / övre terrassen, öster om huset


Taget nerifrån, med Framnäs i ryggen, uppåt mot huset:


Taget från övre balkongen, riktning nordost mot gästhuset ("gamla utebastun"):


Taget från övre balkongen, riktning sydost mot Sigurdskällaren:

Välkomin-gården, söder om huset


Taget från lilla balkongen, mot söder:


Vattenpölen söder om garaget


Det finns en vattenpöl rakt söder om garaget:


Gräsmattan väster om huset


Här blir gräsmatta. Längst till vänster garaget. Längst till höger arkivet.


Samma sak, taget från trappan (en våning nedanför):

Gräsmattan norr om huset


Så här ser det ut norr om huset, blick österut mot gästhuset ("gamla bastubyggnaden"):

torsdag 15 januari 2009

Fasaden är konsekvent gul, vit och grå -- tack, Ivar!

Nu är färgbruket i fasaden konsekvent:

 • grått för sockeln, taket och andra plåtdelar

 • gult för första och andra våningen

 • vitt för dekorationerna
Mannen bakom fasadjobbet heter Ivar Salumets. Han har fixat plåtarbete, stensockelputsning och allt annat.

Den norra fasaden ("bakom" huset):


Den södra fasaden ("framför" huset):


Sydvästra hörnet, alltså köket.


Denna detalj gläder jag mig åt: Luckan under huset är gråmålad! Dels har jag själv (tillämpandes Aaros enkelhetsdoktrin) kommit på att den skall vara grå. Dels är det äntligen gjort (det tog ganska länge).


Också luckan under balkongen är gråmålad:

Övre våningens duschrum blir snyggt -- tack, Urmas!

Övre våningens duschrum blir faktiskt riktigt snyggt!Sophia och jag ritade rummet redan 2007. Men det tog ju litet tid. Detta är dock inte esternas fel! Urmas Hamburg heter mannen bakom det estetiska i detta rum, och han gör ett fantastiskt jobb.


Det kommer sedermera en spegel ovanför lavoaren.


Så här ser det ut inuti duschskåpet:


Duschen har utsikt på ögon- och knänivå. De blyga kan dock lägga för spjälgardinerna.


Stig på och duscha:


Dörren öppnar sig både utåt ...


... och inåt!

Sigurdskällaren är under arbete av Kalev

Sigurdskällaren blir den hemliga pärlan, pricket över i:et i Furuvik. Det är fråga om en lönnkrog in spe. Här skall sex personer (eller fyra eller två, men inte en) sitta och dricka Franziskaner Weißbier (som Nagu Alko har på lager) eller något ännu starkare.

Namnet hedrar major Sigurd Johannes Westerholm (1900-1956), skyddskårist, Kajs morfar.

Första bilden är trickseri -- det röda är tyvärr inte gjort i verkligheten, utan med Photoshop. Bilden är tagen i augusti 2008.


Så jämför vi hur källarens fasad såg ut för snart nio år sedan, 7.5.2000 (där dörren öppnades "åt fel håll" jämfört med planerna):


Andra bilden är från augusti 2008 och ymnigt PhotoShopad. Där det står "Stenbänk" skall det nog vara träbänk, annars blir det kallt om rumpan.


Nu spolar vi fram från augusti 2008 till idag 15.1.2009. Taket är påbörjat.


Taket från andra sidan sett:


Sigurdskällarens flesta väggar isolerades mot fukt på sommaren. Men endel var ännu våta. Kalev Kosk tog bort överlopps mossa och håller nu på att torka källaren, så den inte längre skall lukta mögel.


Den blivande gemytligheten kan man redan ana sig till.


Hålet i taket är för vädring, och mynnar ut i ett rör.


Takteglen håller Kalev på att slipa rena. Nedtill syns slipade, upptill oslipade tegel. De söndriga teglen (där är en skrovlig en upptill) skall vi kanske täcka med vitt murbruk.


Taket, i sin helhet, från golvet sett:


Det här kanske ännu ser litet kusligt ut:


De största hålen blir nog igentäckta med mer gråsten.

Gästhuset är grundmurat: "Hotellrummet" för kommande gäster i Nagu

Grunden till gästhuset är murad! Esterna är som sagt hastoga karlar. Och bra verkar det bli, liksom med arkivkapellet.

Gästhuset är huset där gästerna får bo och förhoppningsvis trivas. Jag vill gestalta gästhuset såsom jag själv skulle vilja att ett hotellrum skall vara: Bra med förvaringsutrymme. Inga onödiga prylar framme ivägen, så det blir enkelt att se om man glömt något efter sig. Plats för väskor så att man kan ha ordning och reda kring sig.

Huset har vatten (duschrum, ett minikök) och golvvärme och sådant som förhoppningsvis får gästerna att känna sig välkomna och hållas längre än bara en natt.

Så här har arkitekt Aaro Söderlund ritat att det skall bli att se ut (inklusive promenerande Kirsten):


Så här ser det ut idag 15.1.2009, sett från stora husets övre balkong:


Och på närmare håll, men från samma blickvinkel:


En uppdaterad, Kirstenlös Aaro-ritning,som beaktar att huset inte är direkt fast i marken utan har luft under sig (så vi slipper radongas):


Fortsättningsvis från samma håll, nu från ett hörn sett:


Nu går jag runt gästhuset -- här ser man litet uppåt mot stora huset:


Runt, runt. Nu bakom gästhuset, uppåt mot stora huset:


Och samma runt-runt i Aaro-version. Aaros bild är tagen från en vinkel som är mittemellan de två riktiga bilderna ovanför och under Aaros skiss.


Här är fortsatt rundgång i värkligheten:


Sista runt-runt-bilden i verkligheten:


Och här är en bild av Aivar, som visar hur det såg ut innan Saarinens fyllde på mer jord runt grunden: