måndag 15 december 2008

Vastaavan työnjohtajan sopimus / Joakim Enckell

Pientalon vastaavan työjohtajan sopimus
Vierasmaja ja arkisto 16.12-08

Sopimuksen kohde


Kaj Arnön kiinteistölle rakennettavat talot joista toinen on vierasmaja ja toinen on arkisto.

Sopijapuolet  • Kaj Arnö toimii rakennuttajana

  • Joakim Enckell toimii tässä kohteessa vastaavana mestarina ja rakennuttajakonsulttina


Yleinen kuvaus työkohteesta ja sovitusta työtehtävästä.


Enckell työtehtävä on huolehtia että kohteista teetetään tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat kohteen laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Enckell hoitaa työkokonaisuuden kilpailuttamisen sekä urakoitsijan valitsemisen sekä työkohteen työnaikaisen valvomisen.
Enckell ei toimi kohteessa kokopäiväisesti mutta varmistaa työn laadun työmaakäynneillä.
Enckellillä on oikeus rakennuttajan nimiin tilata tarpeelliset suunnitelmat tämän työn toteuttamista varten.
Tähän työhön ei kuulu rakennusluvassa esitetyt autotalli ja pihatyöt.

Työtehtävän palkkio


Työkohteesta veloitetaan kertaluontoisesti x €. Tämä on korvausta vastuulle joka Enckell tässä kohteessa on vastaavana työjohtajana ja rakennuttajakonsulttina.
Lisäksi työkohteesta veloitetaan y €/ kk. Tämä on korvaus 2 työmaakäynnistä/kk sekä satunnaisista töistä kuten puheluista.
Muista töistä veloitetaan z € / h.
Hinta sisältää ALV 22 %.
Korvausta oman auton käytöstä maksetaan 0,44 c/km.
Palkkio ja maksut maksetaan tehtyjen tuntien/kuukausien perusteella. Laskuissa on 3 viikon maksuaika.
Arvioidut suunnittelu ja valvontakustannukset ovat a € - b €. Tämä edellyttää että työkohteeseen valitaan riittävän kokeneen urakoitsijan jonka omavalvonta on kunnossa.
Tämä hinta-arvio ei sisällä rakennuslupakuvia ja muita Arkkitehtipalveluja kuten sisustamista.

Työn kesto


Tämä työ alkaa 1.10.08 ja päättyy kun työmaa on valmis ja viranomaisten puolesta loppukatselmus pidetty. Arvioitu valmistuminen on 20.6.08.

Tarkennus työtehtäviin  1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

  2. Viranomaistarkastusten tilaaminen hyvissä ajoin niin että työt etenevät ilman tästä johtuvia viivästymisiä.

  3. Valvoa että rakennus suoritetaan luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

  4. Huolehdittava että rakennustyömaalla tai rakennusurakoitsijalla on tarpeelliset piirustukset ja ohjeet työn laadukkaan suorittamista varten.


Rakennuttajan / Kaj Arnön velvollisuudet


Rakennuttaja ottaa työmaalle tapaturmavakuutuksen ja vakuuttaa työkohteen täyteen arvoon jo rakennuksen alkuvaiheessa.

Vastuun laajuus


Vastaavan työjohtajan rakennuslainsäädännön perustuvat velvollisuudet ja vastuut rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Työsuojeluvastuu  • Koska vastaava työjohtajan tehtävä on tarkastuskäynteihin perustuva, eikä hän ole jatkuvasti paikalla rakennustyömaalla, eikä hän voi huolehtia työmaan päivittäisestä työturvallisuustoimenpiteistä, tulee urakoitsijan ja rakennuttajan myötävaikuttaa työturvallisuuteen ja heidän tulee myös omalta osalta ottaa työmaanvakuutukset jotka kattavat mahdollisten tapaturmien hoitokulut ja korvaukset.

  • Työmaan tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä on Enckell velvollinen tarkastamaan työmaan työturvallisuuden ja antamaan ohjausta ja ohjeita työturvallisuusmääräysten noudattamisessa.


Riitaisuudet


Tässä sopimuksessa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskenään neuvotellen. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, ratkaistaan riitaisuudet Nauvon käräjäoikeudessa.

Paikka ja päivämäärä


Nauvon 16.12-08

Tilaaja
Kaj Arnön puoletsa
Merja Hovila

……………………………………………………………………………

Vastaava työjohtaja/ rakennuttajakonsultti
Joakim Enckell

……………………………………………………………………………

Todistajat

……………………………………… ……………………………

Nimen selvennys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar