måndag 2 februari 2009

Ny trädgårdsplan av Aaro -- mur i stället för sluttning

Aaro har ritat en ny version av trädgårdsplanen, efter en genomgång fre 23.1.2009 med hr Uotila från Havupiha (som gör den tekniska detaljplanen för trädgården, så vi kan be folk gräva och bygga) och utgående från diskussioner med Aivars gäng. Se den lilla bilden till vänster, men framför allt den stora bilden nedan (och klickar man på den och öppnar den i ett separat fönster blir upplösningen bättre).

Att observera:

 1. Porten är indragen i ett hörn av tomten, 4,5 m från staketet till höger. Detta besparar oss från att fälla en av Furuviks högsta furor i tomtens hörn. Någon typ av belysning av hörnet kan komma på fråga: När man går in har högra ytterhörnet en fura, medan vänstra hörnet kunde ha en utelampa som lyser upp porten utifrån.

 2. Avfallstaket kan parallellt också användas som cykelställ.

 3. Nagu-obeliskerna är hörnstolpar i natursten. Avståndet mellan dem är 4,5 m (från ytterkant till ytterkant), vilket är ett mått som också förekommer på andra ställen (ytterporten, biltaket, avfallstaket/cykestället, uteförrådet, arkivet och gästhuset). Månne inte detta är tilräckligt även för en lastbil ryms in (en fil på en landsväg är 3 m). Och dessutom kanske två gästbilar ryms utanför obeliskerna, till höger om vägen.

 4. Aaro talar om "stentrappor till balkongen". Detta beror av att han tycker att stenmuren breddar och förstärker husets visuella fundament så, att de nuvarande trätrapporna kan verka späda. Eftersom den nuvarande trappan ändå kan behöva ombyggnad (varierande trapphöjd, undermålig konstruktion), föreslog Aivar stentrappor och fick stöd av Uotila på Havupiha. Och visst låter det förnuftigt att ha en stentrappa längs med sockeln, som också är av sten.

 5. I stället för en jämn sluttning blir det en 180 cm hög stenmur. Aaro skriver att muren är L-formad. Det tolkar jag som så att det är fråga om ett upp-och-nedvänt L, vars hörn pekar på gästhuset. Detta ger följande följder:

  • området runt huset är på jämn höjd (bollar rullar inte någon vart)

  • huset ser ut som om det vore på en majestätisk piedestal

  • det blir större nyttoområde av gårdsplanen

  • nedre terrassen får en mer fast (rektangulär) form

  • badmintonspelande sker nu bakom (norr om) huset 6. Övre terrassen har fått en rund utbuktning, lika bred som balkongen. Detta på rekommendation av Aivars folk och Havupiha (Uotila), som gör detaljplanen för trädgården. Tanken:

  • utbuktningen framhäver huset och dess former, speciellt balkongtornet

  • övre terrassens utbuktning är en solig plats att äta ute, att beskåda landskapet och att hålla festtal

  • den runda formen avspeglar motsvarande runda form på andra sidan huset

  • rundningen möjliggörs då nedre terrassen inte längre är avsedd som badmintonspelplan 7. Stentrapporna till nedre terrassen föreslår Havupiha att bli diagonala. Det fina i den kråksången har jag ännu inte hängt med i, förutöver att stenmuren mellan dem då blir lika bred som pergolan, varvid nedre terassen blir en klar rektangel, "ett rum". Kanske det är en fullt tillräcklig orsak! Därtill kommer den synpunkten att blicken (för den som går uppför trappan) riktas mot själva huset, inte förbi detsamma.

 8. Pergolans tak genomborras av två höga furor. Detta anstår givetvis ett ställe med namnet Furuvik. Därutöver avses furorna binda byggnadern till jorden och naturen, något som passar bra ihop med jugendstilen (sa den självutnämnde experten Kaj). Kanske detta betyder att långbordet, ifall det är tillräckligt långt, inte är under pergolan utan på nedre terrassen? Eller kanske att ingen sitter just på furornas plats? Detta beror mest av furornas exakta plats.


Mina frågor (som jag håller på att gå igenom med Aaro):

 1. Behövs det ett litet räcke ovanpå muren, så småbarn inte trillar ned över det 1,8 m höga stupet? Aaro svarar: Javisst, redan en höjdskillnad om en meter kräver ett räcke. Han har fyra tankar:

  • stenmuren slutar i nivå med övre terrassen; ovanpå detta ett räcke av trä, som reflekterar balkongräckena -- då upplevs övre terrassen som en del av huset

  • stenmuren slutar 42 cm ovanför terrassen (en stenbänk), ovanpå den ett handräcke av trä

  • stenmuren slutar 1 m ovanför terrassen -- ett staket av sten

  • Jukka Uotila föreslog en kombination av buskar och staket på andra ställen är i mittutbuktningen


  och av dessa gillar jag den första tanken bäst: Ett räcke som påminner om balkongräcket!

 2. Vilket är avståndet mellan hörnstolparna ("Nagu-obeliskerna")? Ryms Vahalahti, Saarinen och Bisa-Pekka in (efter varandra, inte samtidigt bredvid varandra)? Aaro: 4,5 m, minus två gånger obeliskens tjocklek. Kaj: Mig undras hur bred en lastbil är? Aaro: En fil på en dubbelriktad väg är 3 m så det går hur bra som helst!

 3. Om man har många gäster, var parkerar de sina bilar? (2 bilar - 4 bilar - 8 bilar - 12 bilar) Aaro: Frågan blir huruvida man nu i undantagsfall accepterar bilar nära huset. Kaj: Nej, det gör vi ej. Men det är så sällan vi behöver många bilplatser så det gör ingenting. Det enda öppna är hur man tydligt markerar att inre Välkommen-gården inte är för bilar. Via en grön låg häck, som ger en grön ram runt hela huset på samma avstånd åt alla fyra håll? Häcken kan ha en eller flera små "portar" att gå in igenom. Aaro: En häck är ett elegant sätt att fridlysa den inre gården från bilar.

 4. Till höger om den diagonala vägen norr om huset, riktning Framnäs strand, finns ett tjockt streck. Är det en liten mur? Hur hög? Hur markeras själva vägen (materialmässigt)? Aaro: Jepp, det är den existerande Clivus Natation Romana (stigen till simstranden). Kajs tanke om glesnande skifferstenar är alltfort i kraft. Och den existerande muren borstas fram ur terrängen och höjs vid behov. Kaj: Bra!

 5. I vilket material är de kvadratiska ramarna runt Arkivet, Gästhus, Förrådet/Biltaket? Stenar som är 90 grader svängda, eller andra sortens stenar? Aaro: Stenläggningskvadraterna som omgärdar husen är avsedda att ha runda stenar. Kaj: Bra! Granitaktigt? Sådana runda stenar finns också runt stora huset. Borde det också vara kring avfallstaket? Utanför Sigurdskällaren? Aaro: Ja, men de skall vara bara 10 cm (en stenrad) breda, för annars ser de för stora ut i relation till det lilla avfallstaket och den lilla källaren. Kaj: Bra! 

 6. Är det kvadratiska golvet (marken) runt de samma tre L-formade byggnaderna avsett att vara på samma höjd, oavsett om man är "på L-et" (under tak) eller i den kvadrant som är under bar himmel? Aaro: Så var den ursprungliga tanken, ja. Och det är fortsättningsvis tanken för bilgaragets del. Men nu är arkivet och gästhuset av byggnadstekniska skäl höjda på en hög sockel. Därför blir väl golven under tak nu av trä. Kanske den återstående kvadranten då också borde bli av trä, på halv höjd mellan marken och kvadranterna under hustaken? Kaj: Bra med trägolv under taken. Men trägolv ute i luften skulle ju utgöra ytterligare ett utomhusmaterial för markytan. Då kanske det vore bäst med samma stenmaterial som gångarna har, och breda trappor invid kanten till huset. Eller så höjer man den yttre kvadranten till nästan samma nivå som golvet (med beaktande av avrinningen för regnvatten) och lägger trappan där man stiger upp på kvadranten. Kunde då golvet under taken då också bli av sten, eller ger detta vattenproblem? Aaro: Det skulle vara mycket användbart (utilitas) och se snyggt ut (venustas) om hela det kvadratiska området (inne, ute under tak, ute utan tak) hade samma ytmaterial och vore på samma höjd. En träterrass är trevlig för bara fötter, och gör småhusen lika stora som hela kvadaten. Och så skulle det byggas trappor längs med hela bredden av terrassen. Huruvida detta är möjligt måste Ari Lindroos nu bekräfta. Kaj: Låter mycket smart! Men frågan är om det finns sådana "plankor" som ser bra ut inne men tål regn ute. 

 7. Hur mycket av huset skymmer den 1,8 m höga muren, om man sitter på nedre terrassen? Under pergolan? Aaro: Jag antar att själva muren täcker endast den nedersta stenraden i sockeln, för en sittande åskådare. Valet av räcke avgör dock exakt hur mycket som täcks.Detaljritning: http://lh5.ggpht.com/_6eAQKKvv8LA/SYbIUFjGVQI/AAAAAAAACC4/RV-2oPD-Drw/nagutradgard.png

1 kommentar:

 1. On any spin the pintata may add Wilds to the reels or bet365 top off your win with a multiplier. Check your rewards and points stability, e-book lodge comps, play online, and more. Another thrilling slot expertise that includes the player-favorite Fu Babies™.

  SvaraRadera