söndag 18 januari 2009

Redovisning, betalning och arkivering av Furuvik-verifikat

Så här tänkte jag att betalningsrörelse, redovisning och arkivering av verifikat rörande Furuvik skall gå till:

1. Betalningsrörelse: Kaj för över behövliga pengar en gång varannan månad från Deutsche Bak eller Aktia till Furuvik-kontot på Skärgårdssparbanken, till vilket Bokföringsbyrå MeMera har dispositionsrätt. Merja Kaarto på MeMera betalar, vid behov efter separat godkännande av Kaj.

2. Lönebetalning och -redovisning: Merja granskar timmar, betalar löner och redovisar inför myndigheterna (månatligen och årligen).

3. Kontering: MeMera konterar på originalfakturan enligt Kajs kontoplan (i exemplet: 5651 Köksmöbler). MeMera tar för säkerhets skull en papperskopia på originalet, som MeMera postar till Kaj. Papperskopian kan MeMera slänga då Kaj bekräftat att originalet nått fram.

4. Bokföring: Kaj ger verifikaten till Both & Müller, som matar in konteringen (18.11.08 5651 190,00). Kaj får uppgifterna i tabellhanteringsformat.

5. Inskanning: Both & Müller skannar in en kopia av fakturan och ger den skannade kopian till kaj, samt den inskannade filen dels som .TIF-fil, dels som en sida i en .PDF-fil bland de andra verifikaten Kaj samtidigt bett att få skanna.

6. Arkivering: De allra viktigaste verifikaten sparar Kaj i en mapp (endast ett fåtal). De allra flesta originalpapperen slänger Kaj. Alla inskannade original kopierar Kaj från Both & Müllers CD-skiva på en hårdskiva.

7. Analys: Kaj summerar och analyserar de inmatade uppgifterna i ett tabellhanteringsprogram, såsom Open Office.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar