söndag 18 januari 2009

Infarten, måste den faktiskt flyttas?

Just nu ser det illa ut: Infarten till Furuvik kommer rakt igenom HÖRNET på den nya, utvidgade tomten! Jag har då aldrig sett infarter som kommer genom tomters hörn. Att infarterna görs genom sidan beror på att även estetiskt mindre begåvade personer (såsom jag själv) bums reagerar på att det ser dumt ut.

Det finns en fullständigt logisk orsak varför jag råkat ut för detta problem. Vägen går där den alltid har gått, och tomten är utvidgad enligt park- och rågränser så att det blir minsta möjliga ingrepp i tidigare planer för både församling (som äger tomten runtom Furuvik) och kommun (som planerar en infart till en parkeringsplats för Framnäs).

Den praktiska påföljden blir dock, om man inte ändrar på planerna, endera av dessa:

  1. Vi låter vägen vara där den är (den - - - streckade - - - vägen i illustrationen nedan)

    • men då irriterar sig varenda förbipasserande på att infarten ser fånig ut, dvs. rakt igenom hörnet på tomten (och tomtgränsen markeras av ett staket)  2. Vi flyttar på vägen, 5-10 meter bortåt riktning sportplanen

    • men då måste man helt i onödan fälla furor, förutöver att Saarinens eller Bisa-Pekka nog skulle ha vettigare saker att göra med sina grävmaskiner
Det jag hoppas på är att jag skall få flytta startpunkten för staketet 5 meter närmare hamnen (Framnäs), varvid vägen inte behöver flyttas och därmed inga furor fällas, och infarten ser ut som en infart brukar göra.

Det här håller jag nu på att utreda, med kompetent hjälp!

De - - - streckade - - - linjerna anger vägens nuvarande sträckning, dvs rakt igenom hörnet på tomten. De röda linjerna är den av Aaro planerade sträckningen. Gör vi som enligt ritningen stryker flera furor med vid infarten till Furuvik. Gör vi en ännu skarpare gir av vägen (dvs flyttar den ytterligare några meter uppåt mot vänster riktning sportplanen) blir det kanske bara en fura att fälla (se bilden nedan), men onödigt skulle det ändå vara.


Bild från Parkvägen riktning Furuvik, vid en ny infart (om vi inte får flytta staketet 5 m mot stranden till).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar